Μια ιστορία της μεγάλης επικεφαλής

Πώς οι άνθρωποι πήραν το μυαλό τους

Illlustration: kmlmtz66 / Getty Images

«Πώς ο άνθρωπος πήρε τον εγκέφαλό του» είναι ίσως η πιο σημαντική ιστορία «Just So» που ποτέ δεν έγραψε ο Rudyard Kipling. Ο Κίπλινγκ δεν αγνόησε τους ανθρώπους στην ιδιόμορφη εξέλιξή του. Δύο από τις ιστορίες του περιγράφουν την εφεύρεση του αλφαβήτου και την εφεύρεση της γραφής. Αλλά πήρε ως δεδομένο τον ανθρώπινο εγκέφαλο πίσω από αυτές τις εφευρέσεις, οι οποίες είναι τρεις φορές μεγαλύτερες από αυτές…