Ένα αστάρι στην πρωταρχική προέλευση των ανθρώπων στη γη

Η ιστορία μας είναι περίπλοκη. Η προ-ιστορία μας, ακόμη περισσότερο

Φωτογραφία: DeAgostini / Getty Images

Από τη Mary Beth Griggs

Πώς στη Γη φτάσαμε εδώ; Όχι, καμία πολιτική ή περιβαλλοντική ή υπαρξιακή κρίση δεν βγήκε στο μυαλό σας. Πώς καταλήξαμε, ως άνθρωποι, εκεί που είμαστε σήμερα;