Από τον Carl Frederick

Ένα από τα πιο κρίσιμα επιστημονικά επιτεύγματα της επιστήμης είναι η περιγραφή του φυσικού σύμπαντος που χρησιμοποιεί μαθηματικά - συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας συνεχείς, ομαλές μαθηματικές συναρτήσεις, όπως το πώς ένα ημιτονοειδές κύμα περιγράφει τόσο το φως όσο και τον ήχο. Αυτός είναι μερικές φορές γνωστός ως μηδενικός νόμος κίνησης του Νεύτωνα σε αναγνώριση του γεγονότος ότι οι φημισμένοι τρεις νόμοι του ενσωματώνουν τέτοιες λειτουργίες.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν έδωσε μια βαθιά σοκ στο Νεύτωνα σύμπαν, δείχνοντας ότι ο χώρος ήταν τόσο καμπύλος από τη μάζα και εγγενώς συνδεδεμένος με τον χρόνο. Κάλεσε τη νέα ιδέα χωροχρόνο. Ενώ αυτή η ιδέα ήταν σοκαριστική, η…