Υπερφυσικός ήχος «Ghost Streams», αλλά ο αντίκτυπός τους στην υγεία σας είναι πολύ πραγματικός

Οι προγραμματιστές έθαψαν τις ροές μας. Είναι καιρός να τα εκχυλίσουμε.

Φωτογραφία: Jeffrey Wegrzyn

Από τον Bryan O'Donnell

Ο Brynn O'Donnell είναι επιστήμονας του οικοσυστήματος γλυκού νερού, με έμφαση στην αστική βιογεωχημεία. Πιστεύει επίσης στη σημασία της προσβασιμότητας της επιστήμης, και το ασκεί μέσω…