Από τον Michael Segal

Οι αντιδράσεις στο δοκίμιο του Carl Fisher Nautilus, "Against Willpower", κυμαίνονταν από την εκτίμηση έως την έντονα αμυντική. Γιατί πρέπει να μας ζητηθεί να εγκαταλείψουμε την ιδέα της θέλησης; Δεν δίνουμε απλώς στους εαυτούς μας και στους άλλους άδεια να αποτύχουν; Αυτή είναι μια πολιτική μεταμφίεση;

Ότι επενδύουμε τόσο πολύ στην ιδέα δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, εξηγεί ο Φίσερ. Οι επιτυχημένοι αρέσουν στην ιδέα ότι η θέλησή τους τους επέτρεψε. όσοι αγωνίζονται με κάποια πτυχή της ζωής τους εκτιμούν τον επιτεύξιμο στόχο που παρουσιάζει.