Μέσα στην προσπάθεια εκτύπωσης πνευμόνων και αναπνοής ζωής σε αυτά με βλαστικά κύτταρα

Η Martine Rothblatt θέλει να τερματίσει τις ελλείψεις μοσχεύματος με πνεύμονες 3-D

Οι επιστήμονες της 3D Systems εκτύπωσαν μια δομή που μιμείται τους κύριους αεραγωγούς που οδηγούν σε έναν πνεύμονα. Φωτογραφία ευγενική προσφορά τρισδιάστατων συστημάτων

Από τον Antonio Regalado

Τον περασμένο μήνα είχα την ευκαιρία να κρατήσω ένα αντίγραφο του άνω μέρους ενός ανθρώπινου αεραγωγού - του αγωγού και των δύο πρώτων βρόγχων. Είχε φτιαχτεί από κολλαγόνο, το…