Η συζήτηση τελείωσε: Οι Ωκεανοί βρίσκονται σε ζεστό, ζεστό νερό

Φωτογραφία: Johnny Chen

Από τον Eric Holthaus

Η επιφάνεια της Γης είναι 70 τοις εκατό νερό, αλλά ακόμη και αυτό υποτιμά πόσο ζωτικής σημασίας είναι η υγεία των ωκεανών για την ικανότητα του πλανήτη μας να διατηρήσει τη ζωή. Τα πρόσφατα αποτελέσματα από επιστήμονες σε όλο τον κόσμο επιβεβαιώνουν περαιτέρω ότι ο θαλάσσιος κόσμος μας κινδυνεύει σοβαρά.

Την περασμένη εβδομάδα, μια μελέτη βόμβας επιβεβαίωσε ότι οι ωκεανοί θερμαίνονται 40 τοις εκατό γρηγορότερα…