Η επιστήμη του βάλτου που δελεάζει τους ταξιδιώτες στη μοίρα τους - και ενέπνευσε το Jack-O'-Lantern

Και οδήγησε σε ένα από τα πρώτα αμερικανικά επιστημονικά πειράματα.

Το μεθάνιο (CH4) ονόμασε επίσης Marsh Gas ή Ignis Fatuus, προκαλώντας ένα φως χορού σε βάλτο έδαφος γνωστό ως Will-o-the-Wisp ή Jack-o-Lantern. Παρατηρήθηκε το 1811. Εικόνα: Αρχείο Καθολικής Ιστορίας / UIG μέσω Getty Images

Από τον Benji Jones

Σε καιρούς παλιούς, όπως πηγαίνει ο μύθος, οι ταξιδιώτες που περιπλανιόντουσαν κοντά σε ένα έλος έβλεπαν το τρεμόπαιγμα ενός φωτός στο βάθος και το μπερδεύουν με τη λάμψη ενός κεριού από ένα μακρινό σπίτι. Αλλά…